top of page

cephe I çatı yüklenicileri

tender stage services for facade
cephe BIM yönetimi

proje süreci

hizmetler kapsamı

İhale setlerinin mimari analizi

Teklif için tasarım desteği

İşveren ile koordinasyon

İhale destek sunumları

BIM Modeli incelemesi ve metraj alımı

construction stage services for facade
Bridge Design

uygulama süreci

hizmetler kapsamı

İşveren, danışmanlar, ana yüklenici, uzman yükleniciler ve mühendisler arasındaki tasarım koordinasyonu.

İmalat çizimi aşamasında farklı imalat kalemleri arasında imalat çizimi koordinasyonu.

Tasarım uyumluluğu kontrolü için imalat çiziminin incelenmesi

Tasarım ilerlemesinin izlenmesi ve raporlanması

RFI yönetimi

Tasarım ofisi yönetimi

​BIM çatışma yönetimi

Kalite güvence / Kalite kontrol

bottom of page